Skykick

Vi introducerar Cloud Manager

Plattformen för automatisering av IT-arbetsflöden i molnet

Vid migrering till Microsoft 365 ifrån andra maiI system (Exchange/ Gmail eller liknande) så erbjuder vi full migration från 10 000 SEK. Vi använder oss av Skykick.

Vi använder Skykick

SkyKick Migration Suite kan hjälpa dig med att automatisera hela Office 365 migrations projektet. Migrationer är som oftast komplexa och förbrukar mycket tid, med Skykick kan dessa steg automatiseras säkert, och sömlöst in i molnet.

SkyKick Migration Suite är byggt för att förse dig med ett automatiserat migreringsverktyg för att förenkla molnmigrering och ger en fantastisk slutanvändarupplevelse. Till skillnad från andra migrationsverktyg för Microsoft 365 så automatiserar SkyKick upp till 90% av den manuella hanteringen en och stöttar dig genom alla viktiga steg under hela migrationsprojektet.

FÅ DIN EGNA OFFERT

Eftersom vi vet att din tid är dyrbar!

Börja nu